Thủy Tiên Luxury Jewelry
Số 243A phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
SĐT: 0987 574 118 - Fax: 043 511 8045